Hanspaulská Divadelní forbína

Divadelní festival pro všechny sousedy zblízka i zdaleka.

Hanspaulka bude patřit divadelním fanouškům, kteří budou mít možnost na jednom místě v rámci Divadelní forbíny vidět soubory
Divadla Semafor a Divadla Bez zábradlí. Herci Divadla v Dlouhé předvedou představení pro děti a součástí programu je i hudební vystoupení.

Festival pořádá Městská část Praha 6 a sdružení občanů Hanspaulka, z.s. pod záštitou starostky Prahy 6 Marie Kousalíkové.

Forbína_A3_tisk