10. hanspaulské slavnosti ke dni svatého Václava

Hanspaulka, z.s. a městská část Praha 6 vás srdečně zvou na 10. hanspaulské slavnosti ke dni sv. Václava v neděli dne 23. září 2018 od 14 do 22 hod. do parčíku pod Hanspaulským zámečkem.

Stánky s občerstvením – speciality i klasika na roštech a grilech, sladkosti a ňamky mistrů pekařů a kuchařů, voňavá a dobrá káva. O zahnání žízně se postarají místní i vzdálené pivovary a vinařství..

Po 16. hodině vystoupí známé hanspaulské kapely a hudebníci, H.U.G.O. Volný, Prokop, Horis, Šabach, Jiří Šlupka Svěrák + Nejen Blues, Wooden Shoes, Marcus Jurkovič + Motion Food, Ester Kočičková + Moody Cat a další…

Koule a kuličky 2018 aneb pétanque a skleněnky

Pražská Hanspaulka v neděli 23. září opět ožije pradávnými společenskými hrami – hrou s velkými koulemi známou pod názvem pétanque a hrou s kuličkami docela malými – cvrnkanou. Pavel Zoufalý, mistr světa a trojnásobný mistr republiky ve cvrnkání kuliček, bude všem příchozím učitelem na výsost povolaným.

Spolek Hanspaulka a Městská část Praha 6 srdečně zvou na akci „Koule a kuličky 2018 aneb pétanque a skleněnky“. V neděli 23. října 2018 od 10 hod. bude parčík pod Hanspaulským zámečkem dočasnou mekkou všech zájemců o tyto velmi staré sporty. Akce nese podtitul „Memoriál Honzy Mařana“ na památku významného členu spolku, který celou akci vymyslel…

Pod dohledem mistra světa (2011) a trojnásobného mistra republiky (2003, 2005 a 2006) ve cvrnkání kuliček a dalších pozvaných zkušených hráčů a lektorů si návštěvníci budou moci vyzkoušet dvě klasické „kulaté hry“ – hru s velkými koulemi – pétanque a cvrnkanou s malými kuličkami-skleněnkami. Odborníci z Českého kuličkového svazu vysvětlí pravidla obou her a předvedou něco ze svého umění. Akce vyvrcholí turnajem široké veřejnosti. Hraje se za každého počasí! Koule na pétanque i kuličky si bude možné zapůjčit, kuličky si budou moci zájemci na místě i zakoupit.

Víte, že hra v kuličky skutečně patří mezi nejstarší sporty v historii lidstva? Potvrzují to archeologické nálezy – například ve starověkém Egyptě byly v hrobkách nalezeny kuličky vyrobené z oblázků. Stejné nálezy byly zaznamenány v aztéckých pyramidách či na pohřebištích původních obyvatel Severní Ameriky, které se datují do roku 100 před n. l. Nejstarší nalezená kulička pochází z Egypta a její stáří se odhaduje na 5000 let. Britské Marble Museum má ve svých sbírkách kuličky z Kréty, které pocházejí z období 2000–1700 let před n. l.

Také hra s koulemi o poznání většími má kořeny hluboko v minulosti. Pétanque se vyvinul ze hry jeu de boules, jejíž historie je mnohem bohatší, než by se mohlo zdát. Jelikož jde o relativně známou hru, která nemá nijak složitá pravidla a je rozšířená v různých formách po celém světě, nepřekvapí, že její stopa sahá až do starověkého Řecka a Říma. Řekové si s oblibou krátili čas hrou, při níž házeli kamenné koule na cíl, přičemž preferovali sílu a tvrdost. Dnešní podobě pétanque se však blížila hra, kterou provozovali Římané. Používali dřevěné koule s kovovým pláštěm, které se snažili nablížit k nepříliš vzdálenému cíli. Hra se postupně rozvíjela, rychle se šířila po celé Evropě, až se dostala do středomořské oblasti.

V roce 2016 konečně zapustily obě hry své kořeny i na pražské Hanspaulce. V letošním roce tu máme třetí ročník.

Babské běhy 2018

Známá pražská zřícenina Baba bude ve středu 22. srpna 2018 dějištěm 2. ročníku Babských běhů. Běhy jsou situovány do krásného okolí neogotické zříceniny Baba a využívají zdejšího přírodního prostředí pro soutěžní i nesoutěžní sportovní zápolení pro všechny věkové kategorie. Po vyhlášení výsledků je plánován kulturní program s astronomickou tématikou – veřejné podvečerní pozorování oblohy (v případě nepříznivého počasí pak třeba pozorování africké zvěře v ZOO i jiných zajímavých cílů v pražské kotlině). V letošním roce se bude jednat o pozorování Měsíce a planety Saturn v prostoru louky u zříceniny Baba.

V předchozích letech při akcích „Hanspaulka v pohybu“, „Koule a kuličky“ a další byl zmapován zájem o akci podobného druhu. Členy spolku a jeho příznivci bylo zjištěno, že zájem je velký. Proto se náš spolek rozhodl v roce 2017 zorganizovat 1. ročník vlastní sportovní běžecké soutěže pod společným názvem „Babské běhy“ s vlastní propagací a se zaměřením na všechny věkové skupiny, včetně seniorů – veteránů. Nápad spojit sportovní akci pořádanou o víkendovém dni odpoledne s večerním kulturním osvětovým programem zaměřeným na astronomická pozorování pod širým nebem je původní originální iniciativa vzniklá na půdě spolku díky některým jeho členům – jednak aktivním sportovcům, ale zároveň dlouholetým popularizátorům přírodních věd a astronomie zvláště. Pojítkem mezi výše zmíněnými, zdánlivě nesourodými aktivitami je přírodní prostředí, v němž se odehrávají a které patří mezi nejkrásnější v celé Praze.  Smyslem akce je přivést dohromady dvě cílové skupiny, které by se možná nikdy ani nesetkaly, ale díky společně stráveným chvílím možná přibude mladých i starých běhajících hvězdářů.

Plakát Babské běhy 2018

Den: 22. 08. 2018
Místo: Louka před zříceninou Baba, Praha 6, kraj Hlavní město Praha
Ročník: 2
Délka hlavní tratě pro muže a ženy: 2,9 km (dětská trať pro dívky i chlapce měří 400 m)
Povrch: Terén
Popis trati: Mírně členitý profil na okraji Přírodního parku Šárka.

Povrch tratě převážně polní cesty, lesní cesty, terén a v místě otočky hlavní trati asi 400 m zámkové dlažby a asfaltu.

Věkové kategorie: Děti a junioři;

muži 19-39 let, 40-49 let, 50-59 let, 60-69 let a 70 a více let

ženy 19-34 let, 35-49 let, 50-59 let, 60 a více let

Čas prezentace: Od 16:00
Místo prezentace: Louka před zříceninou Baba
Čas startu: 17:00
Místo startu: Louka před zříceninou Baba
Startovné na místě: 30 Kč a děti bez startovného
Startovné předem: Ne
Odměny: Pro vítěze v každé kategorii věcné ceny, ostatní drobné dárky v tombole
Pořádá: Hanspaulka, z. s.

7

Neberte Praze 6 zelené plochy. Společenské akce na Hanspaulce v ohrožení!

Vážení spoluobčané,

z dobře informovaných zdrojů jsme se dozvěděli, že Hlavní město Praha hodlá odejmout společensky a kulturně významné „zelené“ pozemky v blízkosti Hanspaulského zámečku a Šárecké ulice ze správy městské části Praha 6.

Hlavní město tak chce učinit pod záminkou změny funkčního využití většiny pozemků v této lokalitě v rámci územního plánu Prahy, který mají zastupitelé hl. m. Prahy na stole. Navíc by měly některé pozemky spadnout pod zvýšenou ochranu z hlediska životního prostředí, a to by znamenalo nejen konec občasných společenských akcí pod širým nebem (dětské dny, Svatováclavské slavnosti, školní akademie…), ale i volnočasových aktivit místních obyvatel, jako jsou zimní sáňkování, letní pikniky atp.

Těchto aktivit se pak údajně týká zvláštní požadavek hl. m. Prahy, aby Praha 6 s okamžitou platností takové akce nepovolovala.

Jako občané a obyvatelé Prahy 6, ale i jako normálně uvažující bytosti se pak ptáme, co za tím zase vězí? Po četných zkušenostech se vnucuje představa, že většina pozemků bude nakonec využita proti zájmům obyvatel blízkého i vzdálenějšího okolí, protože nad využitím uvedených ploch již městská část nebude mít žádnou kontrolu. Nebo to snad má být předstupeň dalšího porušení stavebního zákona a máme být jen pasivními přihlížejícími? Je to další epizoda souboje mocných a mocnějších, schopných vůči neschopným, všehoschopných vůči ostatním? V čí je to vlastně režii a komu současné využití oblasti vlastně vadí? Jako kdyby toho od Bořislavky až na Babu nebylo dost. Zkrátka, „účelový sysel“, kam jen oko dohlédne…

A co můžeme udělat my, občané, kteří nejsou ke svému okolí lhostejní, kteří mají prostředí, ve kterém žijí, a mnohdy i vyrůstali, rádi? To zásadní je nedat se, a to nejmenší je podpořit ty, kteří mají stejné názory. Spolek Hanspaulka, z. s. (snažně prosíme, neplést se sdružením Pro Hanspaulku!), který pro Vás některé výše jmenované akce pořádá, se rozhodl nezůstat v ústraní. Dáváme svým sousedům a dalším spoluobčanům (nejen) z Prahy 6 ke svobodnému zvážení připojení hlasu pod následující prohlášení-petici:

Zásadně nesouhlasíme s převedením pozemků městské zeleně v okolí Hanspaulského zámečku při ulicích Na Hanspaulce, Šárecká a Za Hanspaulkou Hlavnímu městu Praze a se zákazem dětských volnočasových aktivit a společenských akcí v této lokalitě, včetně hudebních produkcí na nově vybudované pěší zóně z ulice Turkovská. Úprava této oblasti byla financována z prostředků Městské části Praha 6 a z fondů Evropské unie, a to přímo s cílem sloužit kromě jiného i kulturním a společenským akcím především obyvatel Hanspaulky a Prahy 6. Celý projekt byl dokončen v roce 2016.

Požadujeme důsledné vyšetření původu požadavku na převedení pozemků do vlastnictví hl. m. Prahy a s ním souvisejících prohlášení vůči Městské části Praha 6 a rozhodně podporujeme zachování tradičního místa pro relaxaci, dětské skotačení a setkávání sousedů a za zachování všech zmíněných zelených ploch ve správě Prahy 6, včetně jejich účelu.

Komu bude petice předána: Městská část Praha 6 – Rada městské části Prahy 6 a Komise územního rozvoje a výstavby Prahy 6.

 

Text petice naleznete na URL:

http://e-petice.cz/petitions/neberte-praze-6-zelene-plochy-spolecenske-akce-na-hanspaulce-v-ohrozeni-.html

Zde buď můžete k petici připojit svůj podpis online anebo si stáhnout a vytisknout podpisové archy a ty po vyplnění posléze doručit na adresu Hanspaulka, z. s., Vostrovská 1457/29, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

Oceníme, když informaci o tomto prohlášení-petici rozšíříte pomocí sociálních sítí – na výše uvedené adrese jsou příslušné odkazy. O příslušném vývoji a výsledku Vás budeme informovat emailem (pro tuto variantu je nutné při elektronickém podpisu zaškrtnout položku „Souhlasím se zasíláním newsletteru“), anebo se jej dozvíte na těchto stránkách. Děkujeme Vám za pozornost a případnou spoluúčast.

Redde Caesari quae sunt CaesarisVrátíme Césarovi co je Césarovo.

Mgr. Tomáš Stařecký, předseda a statutární orgán spolku

Barevně jsou vyznačeny pozemky městské zeleně v okolí Hanspaulského zámečku při ulicích Na Hanspaulce, Šárecká a Za Hanspaulkou které požaduje hl. m. Praha a hodlá uplatnit zákaz dětských volnočasových aktivit a společenských akcí v této lokalitě, včetně hudebních produkcí na nově vybudované pěší zóně z ulice Turkovská.

 

Web pro obyvatele Hanspaulky a její příznivce