Babské běhy 2018

Známá pražská zřícenina Baba bude ve středu 22. srpna 2018 dějištěm 2. ročníku Babských běhů. Běhy jsou situovány do krásného okolí neogotické zříceniny Baba a využívají zdejšího přírodního prostředí pro soutěžní i nesoutěžní sportovní zápolení pro všechny věkové kategorie. Po vyhlášení výsledků je plánován kulturní program s astronomickou tématikou – veřejné podvečerní pozorování oblohy (v případě nepříznivého počasí pak třeba pozorování africké zvěře v ZOO i jiných zajímavých cílů v pražské kotlině). V letošním roce se bude jednat o pozorování Měsíce a planety Saturn v prostoru louky u zříceniny Baba.

V předchozích letech při akcích „Hanspaulka v pohybu“, „Koule a kuličky“ a další byl zmapován zájem o akci podobného druhu. Členy spolku a jeho příznivci bylo zjištěno, že zájem je velký. Proto se náš spolek rozhodl v roce 2017 zorganizovat 1. ročník vlastní sportovní běžecké soutěže pod společným názvem „Babské běhy“ s vlastní propagací a se zaměřením na všechny věkové skupiny, včetně seniorů – veteránů. Nápad spojit sportovní akci pořádanou o víkendovém dni odpoledne s večerním kulturním osvětovým programem zaměřeným na astronomická pozorování pod širým nebem je původní originální iniciativa vzniklá na půdě spolku díky některým jeho členům – jednak aktivním sportovcům, ale zároveň dlouholetým popularizátorům přírodních věd a astronomie zvláště. Pojítkem mezi výše zmíněnými, zdánlivě nesourodými aktivitami je přírodní prostředí, v němž se odehrávají a které patří mezi nejkrásnější v celé Praze.  Smyslem akce je přivést dohromady dvě cílové skupiny, které by se možná nikdy ani nesetkaly, ale díky společně stráveným chvílím možná přibude mladých i starých běhajících hvězdářů.

Plakát Babské běhy 2018

Den: 22. 08. 2018
Místo: Louka před zříceninou Baba, Praha 6, kraj Hlavní město Praha
Ročník: 2
Délka hlavní tratě pro muže a ženy: 2,9 km (dětská trať pro dívky i chlapce měří 400 m)
Povrch: Terén
Popis trati: Mírně členitý profil na okraji Přírodního parku Šárka.

Povrch tratě převážně polní cesty, lesní cesty, terén a v místě otočky hlavní trati asi 400 m zámkové dlažby a asfaltu.

Věkové kategorie: Děti a junioři;

muži 19-39 let, 40-49 let, 50-59 let, 60-69 let a 70 a více let

ženy 19-34 let, 35-49 let, 50-59 let, 60 a více let

Čas prezentace: Od 16:00
Místo prezentace: Louka před zříceninou Baba
Čas startu: 17:00
Místo startu: Louka před zříceninou Baba
Startovné na místě: 30 Kč a děti bez startovného
Startovné předem: Ne
Odměny: Pro vítěze v každé kategorii věcné ceny, ostatní drobné dárky v tombole
Pořádá: Hanspaulka, z. s.

7

Neberte Praze 6 zelené plochy. Společenské akce na Hanspaulce v ohrožení!

Vážení spoluobčané,

z dobře informovaných zdrojů jsme se dozvěděli, že Hlavní město Praha hodlá odejmout společensky a kulturně významné „zelené“ pozemky v blízkosti Hanspaulského zámečku a Šárecké ulice ze správy městské části Praha 6.

Hlavní město tak chce učinit pod záminkou změny funkčního využití většiny pozemků v této lokalitě v rámci územního plánu Prahy, který mají zastupitelé hl. m. Prahy na stole. Navíc by měly některé pozemky spadnout pod zvýšenou ochranu z hlediska životního prostředí, a to by znamenalo nejen konec občasných společenských akcí pod širým nebem (dětské dny, Svatováclavské slavnosti, školní akademie…), ale i volnočasových aktivit místních obyvatel, jako jsou zimní sáňkování, letní pikniky atp.

Těchto aktivit se pak údajně týká zvláštní požadavek hl. m. Prahy, aby Praha 6 s okamžitou platností takové akce nepovolovala.

Jako občané a obyvatelé Prahy 6, ale i jako normálně uvažující bytosti se pak ptáme, co za tím zase vězí? Po četných zkušenostech se vnucuje představa, že většina pozemků bude nakonec využita proti zájmům obyvatel blízkého i vzdálenějšího okolí, protože nad využitím uvedených ploch již městská část nebude mít žádnou kontrolu. Nebo to snad má být předstupeň dalšího porušení stavebního zákona a máme být jen pasivními přihlížejícími? Je to další epizoda souboje mocných a mocnějších, schopných vůči neschopným, všehoschopných vůči ostatním? V čí je to vlastně režii a komu současné využití oblasti vlastně vadí? Jako kdyby toho od Bořislavky až na Babu nebylo dost. Zkrátka, „účelový sysel“, kam jen oko dohlédne…

A co můžeme udělat my, občané, kteří nejsou ke svému okolí lhostejní, kteří mají prostředí, ve kterém žijí, a mnohdy i vyrůstali, rádi? To zásadní je nedat se, a to nejmenší je podpořit ty, kteří mají stejné názory. Spolek Hanspaulka, z. s. (snažně prosíme, neplést se sdružením Pro Hanspaulku!), který pro Vás některé výše jmenované akce pořádá, se rozhodl nezůstat v ústraní. Dáváme svým sousedům a dalším spoluobčanům (nejen) z Prahy 6 ke svobodnému zvážení připojení hlasu pod následující prohlášení-petici:

Zásadně nesouhlasíme s převedením pozemků městské zeleně v okolí Hanspaulského zámečku při ulicích Na Hanspaulce, Šárecká a Za Hanspaulkou Hlavnímu městu Praze a se zákazem dětských volnočasových aktivit a společenských akcí v této lokalitě, včetně hudebních produkcí na nově vybudované pěší zóně z ulice Turkovská. Úprava této oblasti byla financována z prostředků Městské části Praha 6 a z fondů Evropské unie, a to přímo s cílem sloužit kromě jiného i kulturním a společenským akcím především obyvatel Hanspaulky a Prahy 6. Celý projekt byl dokončen v roce 2016.

Požadujeme důsledné vyšetření původu požadavku na převedení pozemků do vlastnictví hl. m. Prahy a s ním souvisejících prohlášení vůči Městské části Praha 6 a rozhodně podporujeme zachování tradičního místa pro relaxaci, dětské skotačení a setkávání sousedů a za zachování všech zmíněných zelených ploch ve správě Prahy 6, včetně jejich účelu.

Komu bude petice předána: Městská část Praha 6 – Rada městské části Prahy 6 a Komise územního rozvoje a výstavby Prahy 6.

 

Text petice naleznete na URL:

http://e-petice.cz/petitions/neberte-praze-6-zelene-plochy-spolecenske-akce-na-hanspaulce-v-ohrozeni-.html

Zde buď můžete k petici připojit svůj podpis online anebo si stáhnout a vytisknout podpisové archy a ty po vyplnění posléze doručit na adresu Hanspaulka, z. s., Vostrovská 1457/29, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

Oceníme, když informaci o tomto prohlášení-petici rozšíříte pomocí sociálních sítí – na výše uvedené adrese jsou příslušné odkazy. O příslušném vývoji a výsledku Vás budeme informovat emailem (pro tuto variantu je nutné při elektronickém podpisu zaškrtnout položku „Souhlasím se zasíláním newsletteru“), anebo se jej dozvíte na těchto stránkách. Děkujeme Vám za pozornost a případnou spoluúčast.

Redde Caesari quae sunt CaesarisVrátíme Césarovi co je Césarovo.

Mgr. Tomáš Stařecký, předseda a statutární orgán spolku

Barevně jsou vyznačeny pozemky městské zeleně v okolí Hanspaulského zámečku při ulicích Na Hanspaulce, Šárecká a Za Hanspaulkou které požaduje hl. m. Praha a hodlá uplatnit zákaz dětských volnočasových aktivit a společenských akcí v této lokalitě, včetně hudebních produkcí na nově vybudované pěší zóně z ulice Turkovská.

 

Koule a kuličky 2017 aneb pétanque a skleněnky

Pražská Hanspaulka tuto sobotu ožije pradávnými společenskými hrami – hrou s velkými koulemi známé pod názvem pétanque a hrou s kuličkami docela malými – cvrnkanou. Pavel Zoufalý, mistr světa a trojnásobný mistr republiky ve cvrnkání kuliček, bude všem příchozím učitelem na výsost povolaným.

Spolek Hanspaulka a Městská část Praha 6 srdečně zvou na akci „Koule a kuličky 2017 aneb pétanque a skleněnky“. V sobotu 21. října 2017 od 10 hod. bude parčík pod Hanspaulským zámečkem dočasnou mekkou všech zájemců o tyto velmi staré sporty. Akce nese podtitul „Memoriál Honzy Mařana“ na památku významného členu spolku, který celou akci vymyslel…

Pod dohledem mistra světa (2011) a trojnásobného mistra republiky (2003, 2005 a 2006) ve cvrnkání kuliček a dalších pozvaných zkušených hráčů a lektorů si návštěvníci budou moci vyzkoušet dvě klasické „kulaté hry“ – hru s velkými koulemi – pétanque a cvrnkanou s malými kuličkami-skleněnkami. Odborníci z Českého kuličkového svazu vysvětlí pravidla obou her a předvedou něco ze svého umění. Akce vyvrcholí turnajem široké veřejnosti. Hraje se za každého počasí! Koule na pétanque i kuličky si bude možné zapůjčit, kuličky si budou moci zájemci na místě i zakoupit.

Víte, že hra v kuličky skutečně patří mezi nejstarší sporty v historii lidstva? Potvrzují to archeologické nálezy – například ve starověkém Egyptě byly v hrobkách nalezeny kuličky vyrobené z oblázků. Stejné nálezy byly zaznamenány v aztéckých pyramidách či na pohřebištích původních obyvatel Severní Ameriky, které se datují do roku 100 před n. l. Nejstarší nalezená kulička pochází z Egypta a její stáří se odhaduje na 5000 let. Britské Marble Museum má ve svých sbírkách kuličky z Kréty, které pocházejí z období 2000–1700 let před n. l.

Také hra s koulemi o poznání většími má kořeny hluboko v minulosti. Pétanque se vyvinul ze hry jeu de boules, jejíž historie je mnohem bohatší, než by se mohlo zdát. Jelikož jde o relativně známou hru, která nemá nijak složitá pravidla a je rozšířená v různých formách po celém světě, nepřekvapí, že její stopa sahá až do starověkého Řecka a Říma. Řekové si s oblibou krátili čas hrou, při níž házeli kamenné koule na cíl, přičemž preferovali sílu a tvrdost. Dnešní podobě pétanque se však přibližovali více Římané. Ke hře používali dřevěné koule s kovovým pláštěm, které se snažili nablížit k nepříliš vzdálenému cíli. Hra se postupně rozvíjela, rychle se šířila po celé Evropě, až se dostala do středomořské oblasti Francie.

V roce 2016 konečně zapustily obě hry své kořeny i na pražské Hanspaulce. Po necelém roce tu máme druhý ročník.

Babské běhy 2017

 

Známá pražská zřícenina Baba bude v sobotu 7. října 2017 dějištěm 1. ročníku Babských běhů. Běhy jsou situovány do krásného okolí neogotické zříceniny Baba a využívají zdejšího přírodního prostředí pro soutěžní i nesoutěžní sportovní zápolení pro všechny věkové kategorie. Po vyhlášení výsledků je plánován kulturní program s astronomickou tématikou – veřejné podvečerní pozorování oblohy (v případě nepříznivého počasí pak třeba pozorování africké zvěře v ZOO i jiných zajímavých cílů v pražské kotlině). V letošním roce se bude jednat o pozorování Měsíce a planety Saturn v prostoru louky u zříceniny Baba.

V předchozích letech při akcích „Hanspaulka v pohybu“, „Koule a kuličky“ a další byl zmapován zájem o akci podobného druhu. Členy spolku a jeho příznivci bylo zjištěno, že zájem je velký. Proto se náš spolek rozhodl zorganizovat vlastní sportovní běžecké soutěže pod společným názvem „Babské běhy“ s vlastní propagací a se zaměřením na všechny věkové skupiny, včetně seniorů – veteránů. Nápad spojit sportovní akci pořádanou o víkendovém dni odpoledne s večerním kulturním osvětovým programem zaměřeným na astronomická pozorování pod širým nebem je původní originální iniciativa vzniklá na půdě spolku díky některým jeho členům – jednak aktivním sportovcům, ale zároveň dlouholetým popularizátorům přírodních věd a astronomie zvláště. Pojítkem mezi výše zmíněnými, zdánlivě nesourodými aktivitami je přírodní prostředí, v němž se odehrávají a které patří mezi nejkrásnější v celé Praze.  Smyslem akce je přivést dohromady dvě cílové skupiny, které by se možná nikdy ani nesetkaly, ale díky společně stráveným chvílím možná přibude mladých i starých běhajících hvězdářů.

 

Den: 07. 10. 2017
Místo: Louka před zříceninou Baba, Praha 6, kraj Hlavní město Praha
Ročník: 1
Délka hlavní tratě pro muže a ženy: 2,9 km (dětská trať pro dívky i chlapce měří 400 m)
Povrch: Terén
Popis trati: Mírně členitý profil na okraji Přírodního parku Šárka.

Povrch tratě převážně polní cesty, lesní cesty, terén a v místě otočky hlavní trati asi 400 m zámkové dlažby a asfaltu.

Věkové kategorie: Děti a junioři, m39, m49, m60, m70, muži, z34, z49, z60, ženy
Čas prezentace: od 16:00
Místo prezentace: Louka před zříceninou Baba
Čas startu: 17:00
Místo startu: Louka před zříceninou Baba
Startovné na místě: 30 Kč a děti bez startovného
Startovné předem: Ne
Odměny: pro vítěze v každé kategorii věcné ceny, ostatní drobné dárky v tombole
Pořádá: Hanspaulka, z. s.

Plakát Babské běhy 2017

Web pro obyvatele Hanspaulky a její příznivce