Neberte Praze 6 zelené plochy. Společenské akce na Hanspaulce v ohrožení!

Vážení spoluobčané,

z dobře informovaných zdrojů jsme se dozvěděli, že Hlavní město Praha hodlá odejmout společensky a kulturně významné „zelené“ pozemky v blízkosti Hanspaulského zámečku a Šárecké ulice ze správy městské části Praha 6.

Hlavní město tak chce učinit pod záminkou změny funkčního využití většiny pozemků v této lokalitě v rámci územního plánu Prahy, který mají zastupitelé hl. m. Prahy na stole. Navíc by měly některé pozemky spadnout pod zvýšenou ochranu z hlediska životního prostředí, a to by znamenalo nejen konec občasných společenských akcí pod širým nebem (dětské dny, Svatováclavské slavnosti, školní akademie…), ale i volnočasových aktivit místních obyvatel, jako jsou zimní sáňkování, letní pikniky atp.

Těchto aktivit se pak údajně týká zvláštní požadavek hl. m. Prahy, aby Praha 6 s okamžitou platností takové akce nepovolovala.

Jako občané a obyvatelé Prahy 6, ale i jako normálně uvažující bytosti se pak ptáme, co za tím zase vězí? Po četných zkušenostech se vnucuje představa, že většina pozemků bude nakonec využita proti zájmům obyvatel blízkého i vzdálenějšího okolí, protože nad využitím uvedených ploch již městská část nebude mít žádnou kontrolu. Nebo to snad má být předstupeň dalšího porušení stavebního zákona a máme být jen pasivními přihlížejícími? Je to další epizoda souboje mocných a mocnějších, schopných vůči neschopným, všehoschopných vůči ostatním? V čí je to vlastně režii a komu současné využití oblasti vlastně vadí? Jako kdyby toho od Bořislavky až na Babu nebylo dost. Zkrátka, „účelový sysel“, kam jen oko dohlédne…

A co můžeme udělat my, občané, kteří nejsou ke svému okolí lhostejní, kteří mají prostředí, ve kterém žijí, a mnohdy i vyrůstali, rádi? To zásadní je nedat se, a to nejmenší je podpořit ty, kteří mají stejné názory. Spolek Hanspaulka, z. s. (snažně prosíme, neplést se sdružením Pro Hanspaulku!), který pro Vás některé výše jmenované akce pořádá, se rozhodl nezůstat v ústraní. Dáváme svým sousedům a dalším spoluobčanům (nejen) z Prahy 6 ke svobodnému zvážení připojení hlasu pod následující prohlášení-petici:

Zásadně nesouhlasíme s převedením pozemků městské zeleně v okolí Hanspaulského zámečku při ulicích Na Hanspaulce, Šárecká a Za Hanspaulkou Hlavnímu městu Praze a se zákazem dětských volnočasových aktivit a společenských akcí v této lokalitě, včetně hudebních produkcí na nově vybudované pěší zóně z ulice Turkovská. Úprava této oblasti byla financována z prostředků Městské části Praha 6 a z fondů Evropské unie, a to přímo s cílem sloužit kromě jiného i kulturním a společenským akcím především obyvatel Hanspaulky a Prahy 6. Celý projekt byl dokončen v roce 2016.

Požadujeme důsledné vyšetření původu požadavku na převedení pozemků do vlastnictví hl. m. Prahy a s ním souvisejících prohlášení vůči Městské části Praha 6 a rozhodně podporujeme zachování tradičního místa pro relaxaci, dětské skotačení a setkávání sousedů a za zachování všech zmíněných zelených ploch ve správě Prahy 6, včetně jejich účelu.

Komu bude petice předána: Městská část Praha 6 – Rada městské části Prahy 6 a Komise územního rozvoje a výstavby Prahy 6.

 

Text petice naleznete na URL:

http://e-petice.cz/petitions/neberte-praze-6-zelene-plochy-spolecenske-akce-na-hanspaulce-v-ohrozeni-.html

Zde buď můžete k petici připojit svůj podpis online anebo si stáhnout a vytisknout podpisové archy a ty po vyplnění posléze doručit na adresu Hanspaulka, z. s., Vostrovská 1457/29, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

Oceníme, když informaci o tomto prohlášení-petici rozšíříte pomocí sociálních sítí – na výše uvedené adrese jsou příslušné odkazy. O příslušném vývoji a výsledku Vás budeme informovat emailem (pro tuto variantu je nutné při elektronickém podpisu zaškrtnout položku „Souhlasím se zasíláním newsletteru“), anebo se jej dozvíte na těchto stránkách. Děkujeme Vám za pozornost a případnou spoluúčast.

Redde Caesari quae sunt CaesarisVrátíme Césarovi co je Césarovo.

Mgr. Tomáš Stařecký, předseda a statutární orgán spolku

Barevně jsou vyznačeny pozemky městské zeleně v okolí Hanspaulského zámečku při ulicích Na Hanspaulce, Šárecká a Za Hanspaulkou které požaduje hl. m. Praha a hodlá uplatnit zákaz dětských volnočasových aktivit a společenských akcí v této lokalitě, včetně hudebních produkcí na nově vybudované pěší zóně z ulice Turkovská.

 

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.