Hanspaulská historie ve fotografii – trolejbusy

Hanspaulčané se mohou chlubit různými prvenstvími i památkami nejrůznějšího charakteru. Víte, že na Hanspaulku vedla nejstarší provozní trolejbusová trať v Praze, uvedená do provozu v roce 1936?

V roce 1934 zazněl poprvé návrh na stavbu trati v trase Ořechovka – Hanspaulka. V počátcích se navrhovala jednostopá trať bez výhyben, kdy jeden trolejbus musel vždy zastavit a stáhnout sběrače. Nakonec však bylo rozhodnuto vybudovat trať plně dvoustopou. Trať měla i optimální směrové, přepravní a sklonové poměry k vyzkoušení nového dopravního prostředku. Vedení tratě postupně dostávalo konečnou podobu – od vozovny Střešovice ulicí Na Ořechovce, Starodejvickou, Velvarskou (Evropskou), Na Pískách a Šáreckou ke kostelu svatého Matěje, kde tehdy vznikalo nové vilové sídliště Baba. Trať byla schválena městskou radou 15. 3. 1935 a nic již nebránilo výstavbě. Provoz na této trati dlouhé 3,5 km byl slavnostně zahájen 28. 8. 1936. Následujícího dne již přepravovala cestující. Linka převzala označení K po autobusové lince, kterou nahradila. Jezdily na ní zpočátku tři prototypy trolejbusů od českých firem – Škoda 1 Tr, Tatra T 86 a Praga TOT. Vozy dostaly čísla 301, 302, 303.

Linka byla U Matěje ukončena jednostopou smyčkou, na kterou byla později napojena trať ke garážím Dejvice. Úsek Vozovna Střešovice – Bořislavka byl od roku 1942 užíván jen manipulačně. Ke zrušení linky došlo v roce 1959. To, co z této nejstarší trolejbusové linky v Praze zbylo dodnes si můžete načíst na těchto stránkách: Trať Střešovice – Svatý Matěj, Trať Svatý Matěj – Garáže Dejvice Nedokončená trať Zelená – Bubeneč – Nádraží Střed.

Nyní si ale prohlédněte dostupné dobové fotografie. Samozřejmě – redakce těchto stránek bude potěšena, když se mezi čtenáři stránek najdou tací, kteří mají i další dobové fotografie a jsou ochotni se s námi všemi o ně na těchto stránkách podělit.

Píše se rok 1936 a k Matěji začíná jezdit první trolejbusová linka „K“ Střešovice – Svatý Matěj.
Trolejbus Praga TOT v levostranném provedení směřuje od vozovny Střešovice do podjezdu pod Buštěhradskou dráhou. Na sloupech jsou patrné obloukové závěsy zvláštního provedení, které se používaly pouze do konce 40. let.
Trolejbusová linka „K“ Střešovice – Svatý Matěj si to šine za viaduktem Buštěhradské dráhy na Ořechovku (1937) – v té době se ovšem jezdilo po levé straně vozovky.
Trolejbusová smyčka Bořislavka s trolejbusem Praga TOT ještě za levostranného provozu v roce 1938. Trolejová sjezdová výhybka za trolejbusem vypadá prakticky stejně skoro jako ty dnešní rychloprůjezdné od firmy Elektroline. Překvapí jednoduchostí konstrukce a také tím, že se shora nezavěšovala na nosnou síť (lanka), jako se to dělá dnes. Praha měla zvláštní tahové výhybky s úhlem odbočení 15 stupňů. Podvěsné výhybky švýcarské firmy Kumler a Matter, ani krátké tahové výhybky vyráběné v Kremnici se v Praze patrně nepoužívaly.
Rok 1936 – ulice Na Pískách s první trolejbusovou linkou v Praze.
Další záběr z května 1945, tentokrát z vrcholu Hanspaulky. V době Pražského povstání byl provoz trolejbusů, podobně jako tramvají, zastaven. Hlídky bojovníků pod trolejbusovou trolejí v ulici Na Pískách. Vpravo jsou vidět trakční sloupy a příčný převěs. Pohled pochází z prostoru současné restaurace a prodejny Tesco.
Snímek z roku 1959 ukazuje uspořádání smyčky Svatý Matěj v poslední fázi existence této trolejbusové trati. Je patrná smyčková stopa a dvojité křížení s trolejemi do dejvických dílen. Za pozornost stojí křížení v popředí, nezavěšené na nosnou síť. Zajímavé je i uspořádání sloupů a ostrůvků ve vozovce.
Předlažba Wolkerovy ulice v Bubenči v roce 1958. Zcela určitě souvisela s plánovaným a již rozestavěným prodloužením trolejbusové trati od Matěje přes Bubeneč a Letenským tunelem na Řásnovku (Nové Město). O tomto spojení se uvažovalo ještě v roce 1959, ale nakonec nebylo nikdy realizováno.
Záběr ze stavby Letenského tunelu v roce 1953. S provozem trolejbusů v tunelu se počítalo od začátku, záměr byl ovšem neustále odkládán a nakonec opuštěn. V klenbě tunelu jsou již připravená závěsná oka pro příčné převěsy trolejového vedení. Zachovala se zde dodnes, i když tunel v průběhu času prošel rekonstrukcí.
Letenský tunel – jižní portál – v roce 1960. Je uzavřen pro dopravu a otevřen pro pěší, což bylo v té době obvyklé při konání různých společenských akcí na Letné. V tunelu jsou patrné příčné převěsy, plánované pro trolejbusovou trať. Nebyly nikdy využity a po čase byly odstraněny. Po zamítnutí stavby této trolejbusové tratě zde byla (od září roku 1959) provozována autobusová linka 125. Ta vydržela v prakticky nezměněné trase až do roku 1994, kdy byla z úsporných důvodů zrušena. (Lince 125 se také říkalo „chuďas“ protože se na ní platilo poloviční jízdné.)
Strahovský stadion dne 15. října 1972. Trolejbusy se loučí s Prahou, Praha se loučí s trolejbusy. Po 36 letech.
Tato mapa zachycuje celou trolejbusovou síť v Praze včetně provizorií a kusých manipulačních stop, i s časovými údaji o existenci jednotlivých tratí. Mapu sítě, stejně jako mnoho jiných map dopravních sítí v dalších městech, vytvořil dopravní odborník, historik, nadšenec a propagátor veřejné dopravy Jiří Hertl.

 


(zpracováno s využitím otevřených zdrojů a vlastního archivu, ilustrace - Wikimedia Commons/vlastní archiv, CC-BY-NC-SA)