O nás

Hanspaulka logo 04Občanské sdružení Hanspaulka bylo založeno na Hanspaulce v roce 2000. Za cíl si dáváme být především prostředníkem obyvatel Hanspaulky při jednáních týkajících se ochrany a zachování všech zelených ploch v naší lokalitě, ale i při řešení dalších problémů, se kterými se každodenně setkáváme. Zároveň se snažíme obnovit a realizovat akce, při kterých se můžeme setkávat, bavit se, zabavit naše děti a celkově přispět k rozvoji společenského života na Hanspaulce.

 

 1. Činnost spolku se zaměřuje především na území Hanspaulky (územní část Prahy 6 – Dejvice).
 2. K hlavním cílům spolku patří:
  1. ochrana přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění;
  2. zachovávání a rozvoj historických a kulturních hodnot Hanspaulky;
  3. podpora a prosazování zájmů místních obyvatel, například v oblasti dopravy, služeb, bezpečnosti a trávení volného času;
  4. všestranná podpora kulturního a společenského života Hanspaulky.
 3. V rámci plnění svých úkolů spolek zejména:
  1. aktivně vstupuje do správních řízení týkajících se dopravy, životního prostředí a staveb na území Hanspaulky;
  2. projednává problémy s odpovědnými osobami, orgány a organizacemi;
  3. podporuje, pořádá a organizuje místní kulturní, sportovní, rekreační a společenské akce určené obyvatelům Hanspaulky a Prahy obecně;
  4. informuje místní společenství prostřednictvím nejrůznějších médií, příležitostně vyvíjí vydavatelskou činnost;
  5. zabývá se obstaravatelskou činností v oblasti fundraisingu (například v oblasti získávání sponzorských darů, podávání přihlášek o granty a žádostí o dotace atd.), inzerce, reklamy apod.;
  6. může vypisovat soutěže a oceňovat významné výsledky činnosti občanů Hanspaulky související s cíli spolku.

Rádi bychom znali vaše názory a problémy, které vás trápí, a se kterými vám můžeme nějak pomoci nebo poradit. Neváhejte nám napsat na e-mail Hanspaulka.org @gmail.com.

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.